Divízia účtovníctvo

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA A EKONOMICKÉ PORADENSTVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

- komplexné vedenie podvojného účtovníctva
- spracovanie mzdovej agendy
- spracovanie účtovnej závierky
- spracovanie daňového priznania pre DPH
- spracovanie daňového priznania pre daň z príjmov
- spracovanie daňového priznania pre daň z motorových vozidiel
- spracovanie daňového priznania pre daň z nehnuteľností
- spracovanie podkladov pre zbierku listín obchodného registra
- spracovanie štatistických výkazov
- zabezpečenie registrácie jednotlivých druhov daní
- tvorba finančných plánov, rozpočtov a analýz
- controlling prevádzkových nákladov
- ekonomické a účtovné poradenstvo

Kontakt:
Viliam Almáši
tel.: +421 905 461 860
almasi@bluebear.sk