Kontakt

Spojte sa s nami.

BLUEBEAR, s.r.o.
Révová 7, 811 02 Bratislava

IČO: 31 629 440
IČ DPH: SK2020476733

Katarína Kosánová
manažér detských akcií
tel.: +421 905 633 915
kosanova@bluebear.sk

Viliam Almáši
finančný manažér
tel.: +421 905 461 860
almasi@bluebear.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 18094/B

Kontaktný formulár